Khác

MODULE SIM900A - LOẠI TỐT (SMS/GPRS/GSM) - 2G/3G/4G

Mã sản phẩm: Chưa rõ
MODULE SIM900A - LOẠI TỐT (SMS/GPRS/GSM) là sản phẩm được đảm bảo chất lượng từ khâu chọn linh kiện đến gia công đều được giám sát chặt chẽ trên dây chuyền, dẫn đến sản phẩm này không bị hư hỏng vặt so với các dòng sản phẩm cùng loại khác. CODE...
280,000₫
Số lượng
 
1
 
Thêm vào giỏ Mua ngay

Dịch vụ & Khuyến mãi

Giao miễn phí trong nội thành TPHCM đối với đơn hàng trên 1 triệu đồng

Tặng ngay 50.000đ cho đơn hàng trên 2 triệu đồng

Chi tiết sản phẩm

MODULE SIM900A - LOẠI TỐT (SMS/GPRS/GSM) là sản phẩm được đảm bảo chất lượng từ khâu chọn linh kiện đến gia công đều được giám sát chặt chẽ trên dây chuyền, dẫn đến sản phẩm này không bị hư hỏng vặt so với các dòng sản phẩm cùng loại khác.

 

CODE THAM KHẢO CHƯƠNG TRÌNH ARDUINO + SIM900A:

#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(9, 10);// 9:RX, 10:TX TRÊN ARDUINO
char msg;
char call;

void setup()
{
  mySerial.begin(9600);   // Setting the baud rate of GSM Module  
  Serial.begin(9600);    // Setting the baud rate of Serial Monitor (Arduino)
  Serial.println("GSM SIM900A BEGIN");
  Serial.println("Enter character for control option:");
  Serial.println("h : to disconnect a call");
  Serial.println("i : to receive a call");
  Serial.println("s : to send message");
  Serial.println("c : to make a call");  
  Serial.println("e : to redial");
  Serial.println();
  delay(100);
}

void loop()
{  
  if (Serial.available()>0)
   switch(Serial.read())
  {
    case 's':
      SendMessage();
      break;
    case 'c':
      MakeCall();
      break;
    case 'h':
      HangupCall();
      break;
    case 'e':
      RedialCall();
      break;
    case 'i':
      ReceiveCall();
      break;
  }
 if (mySerial.available()>0)
 Serial.write(mySerial.read());
}

void SendMessage()
{
  mySerial.println("AT+CMGF=1");    //Sets the GSM Module in Text Mode
  delay(1000);  // Delay of 1000 milli seconds or 1 second
  mySerial.println("AT+CMGS=\"+84942954739\"\r"); // Replace x with mobile number
  delay(1000);
  mySerial.println("sim900a sms");// The SMS text you want to send
  delay(100);
   mySerial.println((char)26);// ASCII code of CTRL+Z
  delay(1000);
}

void ReceiveMessage()
{
  mySerial.println("AT+CNMI=2,2,0,0,0"); // AT Command to recieve a live SMS
  delay(1000);
  if (mySerial.available()>0)
  {
    msg=mySerial.read();
    Serial.print(msg);
  }
}

void MakeCall()
{
  mySerial.println("ATD+84942954739;"); // ATDxxxxxxxxxx; -- watch out here for semicolon at the end!!
  Serial.println("Calling  "); // print response over serial port
  delay(1000);
}


void HangupCall()
{
  mySerial.println("ATH");
  Serial.println("Hangup Call");
  delay(1000);
}

void ReceiveCall()
{
  mySerial.println("ATA");
  delay(1000);
  {
    call=mySerial.read();
    Serial.print(call);
  }
}

void RedialCall()
{
  mySerial.println("ATDL");
  Serial.println("Redialing");
  delay(1000);
}

Bình luận

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Cửa hàng linh kiện điện tử Đức Huy
Cửa hàng linh kiện điện tử Đức Huy