Khác

MODULE SIM800A (SẢN PHẨM ĐƯỢC TEST KIỂM TRA ĐẢM BẢO, YÊN TÂM SỬ DỤNG)

Mã sản phẩm: MODULE SIM800A (BẢN NÂNG CẤP TỪ SIM900A) - TRUYỀN DỮ LIỆU KHÔNG DÂY QUA SMS/GSM/GPRS
+ Mạch GSM GPRS SIM800A (SIM900A upgrade) tích hợp nguồn xung có thiết kế nhỏ gọn nhưng vẫn giữ được các yếu tố cần thiết để mạch hoạt động ổn định: Mạch nguồn xung dòng cao, IC giao tiếp RS232 MAX232, khe sim chuẩn và các đèn led báo hiệu,...
210,000₫
Số lượng
 
1
 
Thêm vào giỏ Mua ngay

Dịch vụ & Khuyến mãi

Giao miễn phí trong nội thành TPHCM đối với đơn hàng trên 1 triệu đồng

Tặng ngay 50.000đ cho đơn hàng trên 2 triệu đồng

Chi tiết sản phẩm

+ Mạch GSM GPRS SIM800A (SIM900A upgrade) tích hợp nguồn xung có thiết kế nhỏ gọn nhưng vẫn giữ được các yếu tố cần thiết để mạch hoạt động ổn định: Mạch nguồn xung dòng cao, IC giao tiếp RS232 MAX232, khe sim chuẩn và các đèn led báo hiệu, mạch còn đi kèm với Anten GSM.

+ Mạch GSM GPRS SIM800A (SIM900A upgrade) tích hợp nguồn xung giao tiếp với Vi điều kiển qua giao tiếp UART (lưu ý với Vi điều khiển sử dụng 5VDC cần mắc thêm mạch chuyển mức Logic hoặc trở phân áp sang 3.3VDC để tránh làm cháy mạch), thích hợp với các ứng dụng gọi điện nhắn tin SMS, GSM, GPRS,...

TẬP LỆNH AT CƠ BẢN GIAO TIẾP VỚI MODULE SIM:

LỆNH KIỂM TRA MODULE SIM HOẠT ĐỘNG:

 

Lệnh: AT<CR><LF> (

MODULE SIM Trả lời: OK

Mô tả : Kiểm tra đáp ứng , nếu trả về OK thì Module hoạt động tốt

 

LỆNH KIỂM TRA TỐC ĐỘ BAUD GIAO TIẾP VỚI MODULE SIM:

Lệnh: AT+IPR=[baud rate]<CR><LF>

Trả lời: OK

Mô tả : cài đặt tốc độ giao tiếp dữ liệu với module SIM, chỉ cài được các tốc độ sau

Baud rate : 0 (auto), 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

CÁC LỆNH ĐIỀU KHIỂN CUỘC GỌI:

  • Lệnh:      AT+CLIP=1<CR><LF>

          Mô tả : Hiển thị thông tin cuộc gọi đến

 

  • Lệnh:      ATD XXXXXXXXX;<CR><LF>

           Mô tả : Lệnh thực hiện cuộc gọi, với XXXXX: là số điện thoại cần gọi

  • Lệnh:      ATH<CR><LF>

          Mô tả : Lệnh thực hiện kết thúc cuộc gọi, hoặc cúp máy khi có cuộc gọi đến

  • Lệnh:      ATA<CR><LF>

       Mô tả : Lệnh thực hiện chấp nhận khi có cuộc gọi đến

CÁC LỆNH ĐIỀU KHIỂN TIN NHẮN:

  • Lệnh:      AT+CMGF=1<CR><LF>

          Mô tả : Lệnh đưa SMS về chế độ Text , phải có lệnh này mới gửi nhận tin nhắn dạng Text

  • Lệnh:      AT+CMGS=”XXXXXXXX”<CR><LF>

   XXXXXXX: là số điện thoại cần gửi tin nhắn.

            Đợi đến khi có ký tự ‘>’ được gửi về thì đánh nối dung tin nhắn.            

            Gửi mã Ctrl+Z  hay  0x1A để kết thúc nội dung và gửi tin nhắn.

          Mô tả : Lệnh gửi tin nhắn

  • Lệnh:      AT+CMGR=x<CR><LF>

          x là địa chỉ tin nhắn cần đọc 

          Mô tả : Đọc một nhắn vừa gửi đến, lệnh được trả về nội dung tin nhắn, thông tin người gửi, thời gian gửi

  • Lệnh:      AT+CMGDA="DEL ALL"<CR><LF>

          Mô tả : Xóa toàn bộ tin nhắn trong các hộp thư

  • Lệnh:      AT+CNMI=2,2<CR><LF>

          Mô tả : Hiển thị nội dung tin nhắn ngay khi có tin nhắn đến

CODE GIAO TIẾP ARDUINO + SIM800A:

#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(9, 10);// 9:RX, 10:TX TRÊN ARDUINO
char msg;
char call;

void setup()
{
  mySerial.begin(9600);   // Setting the baud rate of GSM Module  
  Serial.begin(9600);    // Setting the baud rate of Serial Monitor (Arduino)
  Serial.println("GSM SIM800A BEGIN");
  Serial.println("Enter character for control option:");
  Serial.println("h : to disconnect a call");
  Serial.println("i : to receive a call");
  Serial.println("s : to send message");
  Serial.println("c : to make a call");  
  Serial.println("e : to redial");
  Serial.println();
  delay(100);
}

void loop()
{  
  if (Serial.available()>0)
   switch(Serial.read())
  {
    case 's':
      SendMessage();
      break;
    case 'c':
      MakeCall();
      break;
    case 'h':
      HangupCall();
      break;
    case 'e':
      RedialCall();
      break;
    case 'i':
      ReceiveCall();
      break;
  }
 if (mySerial.available()>0)
 Serial.write(mySerial.read());
}

void SendMessage()
{
  mySerial.println("AT+CMGF=1");    //Sets the GSM Module in Text Mode
  delay(1000);  // Delay of 1000 milli seconds or 1 second
  mySerial.println("AT+CMGS=\"+84942954739\"\r"); // Replace x with mobile number
  delay(1000);
  mySerial.println("sim900a sms");// The SMS text you want to send
  delay(100);
   mySerial.println((char)26);// ASCII code of CTRL+Z
  delay(1000);
}

void ReceiveMessage()
{
  mySerial.println("AT+CNMI=2,2,0,0,0"); // AT Command to recieve a live SMS
  delay(1000);
  if (mySerial.available()>0)
  {
    msg=mySerial.read();
    Serial.print(msg);
  }
}

void MakeCall()
{
  mySerial.println("ATD+84942954739;"); // ATDxxxxxxxxxx; -- watch out here for semicolon at the end!!
  Serial.println("Calling  "); // print response over serial port
  delay(1000);
}


void HangupCall()
{
  mySerial.println("ATH");
  Serial.println("Hangup Call");
  delay(1000);
}

void ReceiveCall()
{
  mySerial.println("ATA");
  delay(1000);
  {
    call=mySerial.read();
    Serial.print(call);
  }
}

void RedialCall()
{
  mySerial.println("ATDL");
  Serial.println("Redialing");
  delay(1000);
}

GIAO TIẾP MODULE SIM800A VỚI ARDUINO:

GIAO TIẾP MODULE SIM800A VỚI RS232:

 

GIAO TIẾP MODULE SIM800A VỚI USB-TTL:

  

Bình luận

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Cửa hàng linh kiện điện tử Đức Huy
Cửa hàng linh kiện điện tử Đức Huy