LED 7 ĐOẠN

 • grid
 • list
 • Led 7 đoạn 1 số - Âm chung - 0.56''

  3,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Thông số:Kích thước số: 0.56 inchKích thước: 12.6 x 19.0 x 8 mmSố ký tự: 1 sốMàu sắc số: đỏMàu bề mặt: đenMàu màng chữ: màu trắng mờCực: Âm chungNhiệt độ: -20~+60oCĐăc điểm:Độ sáng caoĐiện áp và dòng điện hoạt động thấpTiêu thụ điện thấpChip LLED Solid-stateTuồi thọ caoDễ cắm vào mạch hoặc đế cắmTương thích ICCertificates: RoHS and SGSỨng dụng:Bảng thiết thịHiển thị chungHiển thị tỷ giáHiển thị đồng hồ
 • Led 7 đoạn 1 số - Dương chung - 0.56''

  3,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Thông số:Kích thước số: 0.56inchKích thước: 12.6 x 19.0 x 8 mmSố ký tự: 1 sốMàu sắc số: đỏMàu bề mặt: đenMàu màng chữ: màu trắng mờCực: Anode chung (dương chung)Nhiệt độ: -20~+60oCĐăc điểm:Độ sáng caoĐiện áp và dòng điện hoạt động thấpTiêu thụ điện thấpChip LLED Solid-stateTuồi thọ caoDễ cắm vào mạch hoặc đế cắmTương thích ICCertificates: RoHS and SGSỨng dụng:Bảng thiết thịHiển thị chungHiển thị tỷ giáHiển thị đồng hồ
 • Led 7 đoạn 2 số - Âm chung - 0.56''

  6,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Thông số:Số cao: 0.56inchKích thước: 25.2 x 19.0 x 8.0 mmSố ký tự: 2 sốMàu sắc số: đỏMàu bề mặt: đenMàu màng chữ: màu trắng mờCực: Âm chungNhiệt độ: -20~+60oCĐăc điểm:Độ sáng caoĐiện áp và dòng điện hoạt động thấpTiêu thụ điện thấpChip LLED Solid-stateTuồi thọ caoDễ cắm vào mạch hoặc đế cắmTương thích ICCertificates: RoHS and SGSỨng dụng:Bảng thiết thịHiển thị chungHiển thị tỷ giáHiển thị đồng hồ
 • Led 7 đoạn 2 số - Dương chung - 0.56''

  6,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Thông số:Số cao: 0.56inchKích thước: 25.2 x 19.0 x 8.0 mmSố ký tự: 2 sốMàu sắc số: đỏMàu bề mặt: đenMàu màng chữ: màu trắng mờCực: Dương chungNhiệt độ: -20~+60oCĐăc điểm:Độ sáng caoĐiện áp và dòng điện hoạt động thấpTiêu thụ điện thấpChip LLED Solid-stateTuồi thọ caoDễ cắm vào mạch hoặc đế cắmTương thích ICCertificates: RoHS and SGSỨng dụng:Bảng thiết thịHiển thị chungHiển thị tỷ giáHiển thị đồng hồ
 • Led 7 đoạn 3 số - Âm chung - 0.56''

  7,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Thông số:Số cao: 0.56inchKích thước: 37.6 x 19.0 x 8.0 mmSố ký tự: 3 sốMàu sắc số: đỏMàu bề mặt: đenMàu màng chữ: màu trắng mờCực: Âm chungNhiệt độ: -20~+60oCĐăc điểm:Độ sáng caoĐiện áp và dòng điện hoạt động thấpTiêu thụ điện thấpChip LLED Solid-stateTuồi thọ caoDễ cắm vào mạch hoặc đế cắmTương thích ICCertificates: RoHS and SGSỨng dụng:Bảng thiết thịHiển thị chungHiển thị tỷ giáHiển thị đồng hồ
 • Led 7 đoạn 3 số - Dương chung - 0.56''

  7,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Thông số:Số cao: 0.56inchKích thước: 37.6 x 19.0 x 8.0 mmSố ký tự: 3 sốMàu sắc số: đỏMàu bề mặt: đenMàu màng chữ: màu trắng mờCực: Dương chungNhiệt độ: -20~+60oCĐăc điểm:Độ sáng caoĐiện áp và dòng điện hoạt động thấpTiêu thụ điện thấpChip LLED Solid-stateTuồi thọ caoDễ cắm vào mạch hoặc đế cắmTương thích ICCertificates: RoHS and SGSỨng dụng:Bảng thiết thịHiển thị chungHiển thị tỷ giáHiển thị đồng hồ
 • Led 7 đoạn 4 số - Âm chung - 0.56''

  8,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Thông số:Số cao: 0.56inchKích thước: 50.3 x 19.0 x 8.0 mmSố ký tự: 4 sốMàu sắc số: đỏMàu bề mặt: đenMàu màng chữ: màu trắng mờCực: Âm chungNhiệt độ: -20~+60oCĐăc điểm:Độ sáng caoĐiện áp và dòng điện hoạt động thấpTiêu thụ điện thấpChip LLED Solid-stateTuồi thọ caoDễ cắm vào mạch hoặc đế cắmTương thích ICCertificates: RoHS and SGSỨng dụng:Bảng thiết thịHiển thị chungHiển thị tỷ giáHiển thị đồng hồ
 • Led 7 đoạn 4 số - Dương chung - 0.56''

  8,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Thông số:Số cao: 0.56inchKích thước: 50.3 x 19.0 x 8.0 mmSố ký tự: 4 sốMàu sắc số: đỏMàu bề mặt: đenMàu màng chữ: màu trắng mờCực: Dương chungNhiệt độ: -20~+60oCĐăc điểm:Độ sáng caoĐiện áp và dòng điện hoạt động thấpTiêu thụ điện thấpChip LLED Solid-stateTuồi thọ caoDễ cắm vào mạch hoặc đế cắmTương thích ICCertificates: RoHS and SGSỨng dụng:Bảng thiết thịHiển thị chungHiển thị tỷ giáHiển thị đồng hồ
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Cửa hàng linh kiện điện tử Đức Huy
Cửa hàng linh kiện điện tử Đức Huy